Skip to content

You are here: Home / Teaching / 230477 - PEF2 – PROJECTS OF ENGINEERING PHYSICS 2

230477 - PEF2 – PROJECTS OF ENGINEERING PHYSICS 2

Estudiants de Enginyeria Física han fet el seu Projecte de Enginyeria Fisica al nostre Laboratori.

A) Graphene Non-Linear Characteristics and Applications in Communications

(6 Wednesday evenings project)

+ La presentació

 

 

 

 

 + El vídeo de la presentació: https://www.youtube.com/watch?v=uEnXdpUJbzg

B) Disseny, construcció i aplicació de làsers de fibra amb Erbi per a l'estudi de cèl·lules canceroses

(6 Wednesdays evenings project)

+ Video de la presentació (https://youtu.be/8YopiWeUtJg )